TEHNOPAN d.o.o.

Građevinski centar Smederevo

Cement

Cement je hidrauličko mineralno vezivo koje se dobija mlevenjem tzv. portland cementnog klinkera – veštačkog kamenog materijala koji se stvara pečenjem krečnjaka i gline, temperatura pečenja je 1350-1450°C. Engleski inženjer Joseph Aspdin patentirao je Portland cement 1824, a nazvan je po krečnjačkoj steni Ostrva Portland u Engleskoj zbog sličnosti boje. Pored portland cementnog klinkera, za čije se dobijanje koristi mešavina krečnjaka i gline u odnosu 3:1 (odnos masa), u cementu je redovno prisutna i manja količina gipsa (do 5%) koji se dodaje radi regulisanja vremena vezivanja cementa. Portland cement karakteriše srazmerno konstantan hemijski sastav i to: CaO (vezan) 62-67%, SiO2 19-25%, Al2O3 2-8%, Fe2O3 1-5%, SO3 najviše 3-4,5%, CaO (nevezan) najviše 2%, MgO najviše 5%, alkalije (Na2O i K2O) 0,5-1,3%. Cementi se u opštem slučaju mogu podeliti na vrste i klase. Vrste predstavljaju kategorije cemenata s obzirom na sastav i tehnologiju proizvodnje, dok klase cemenata označavaju njihove mehaničke karakteristike. Dele se u dve osnovne grupe: na cemente na bazi portland cementnog klinkera i na ostale – specijalne vrste cemenata.

Na lageru imamo pakovanja od 5, 25 i 50kg.

DSC04645

Na teritoriji Srbije postoje četiri fabrike cementa:

Cementara Lafarge Beočin

Proizvodi sledeće vrste cementa:

 • PC 42.5R
 • PC 20M (S-L) 42.5R
 • PC 20M (V-L) 42.5R
 • PC 35M (V-L) 42.5N
 • PC 35M (S-V-L) 32.5R

Cementara Holcim Popovac

Proizvodi sledeće vrste cementa:

 • PC 42.5R
 • PC 35M (V-L-S) 42.5N
 • PC 35M (S-L) 42.5R

Cementara Titan Kosjerić

Proizvodi sledeće vrste cementa:

 • PC 20S 42.5N
 • PC 20M (V-L) 42.5N
 • PC 35M (V-L) 32.5R

DSC04644

Cementara Sharr Beteilgungs GmbH Đeneral Janković Kosovo

 • PC 52.5N
 • PC 35M (P-W) 42.5N
 • P55 30(P-W) 42.5N
Tehnopan d.o.o. © 2015. Sva prava zadržana. Design by Nikola Radivojević

Dopada Vam se sajt? Dobar glas daleko se čuje :)