TEHNOPAN d.o.o.

Građevinski centar Smederevo

Kreč

Kreč (kalk, vapno, japno) je građevinski i građevinsko-vezivni materijal. Dobija se pečenjem krečnjaka i dolomita, na temperaturi ispod tačke sinterovanja (1000 do 1200 °C), u cilindričnim rotacionim pećima i visokim pećima i to sa prekidnim i neprekidnim radom. Nakon pečenja može biti u grumenu ili samleven u prah prljavo bele boje, lak i hidroskopan.

Hemijski naziv je kalcijum oksid (CaO), i zavisno od procentualnog učinka kalcijum oksida prema JUS-u propisane su tri klase živog kreča:

  1. klasa treba da sadrži minimum 98% CaO
  2. klasa treba da sadrži minimum 95% CaO
  3. klasa treba da sadrži minimum 90% CaO

Od ostalih jedinjenja u živom kreču javljaju se:

  • magnezijum-oksid (MgO) % 0,20 – 0,80
  • Gvožđe(III)-oksid (Fe2O3) % 0,00 – 0,20
  • silicijum-dioksid (SiO2) % 0,02 – 0,20
  • aluminijum-oksid (Al2O3) % 0,00 – 0,80

Untitled-1

Zapreminska masa živog kreča je od 800 do 1.300 kg/m³ (u zavisnosti od krupnoće – što je agregat sitniji, to je veća i zapreminska masa, jer sadrži manje vazdušnih džepova).

Primenjuje se za unutarašnje i spoljašnje krečenje, dezinfekciju mineralno vezanih podloga, zaštitu voćaka od insekata, kao vezivo za krečne i produžne (krečno/cementne) maltere. Paropropustan je i velike pokrivne moći.

Potrošnja se kreće od 0,3 – 0,4 kg/m², a može se razređivati s vodom u odnosu 1:4 za retku smesu do 1:2 za gustu smesu.

Untitled-2

Skladišti se tako da se u posudu ulije malo vode da prekrije površinu (da kreč ne dolazi u dodir sa vazduhom), i na taj način se može čuvati neograničeno dugo, ali je potrebno čuvati ga od smrzavanja. Prodaje se u pakovanjima od 25kg.

Tehnopan d.o.o. © 2015. Sva prava zadržana. Design by Nikola Radivojević

Dopada Vam se sajt? Dobar glas daleko se čuje :)