TEHNOPAN d.o.o.

Građevinski centar Smederevo

Bitulit

Bitulit odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.240 (bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za prethodni premaz). Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrejavanja. Bitulit je zapaljiv i zato je neophodno poštovati propise predviđene za rad sa zapaljivim materijalima.

Koristi se kao prethodni premaz kod izvođenja bitumenskih hidroizolacija. Sa primenom Bitulita ostvaruje se veza između podloge i bitumenske trake ili mase. Primenjuje se za zaštitu metala od korozije i zaštitu drveta od vlage i vode. Upotrebljava se na temperaturama iznad +5ºC. Nanosi se četkom od životinjske dlake ili prskanjem u jednom sloju na suvu i očišćenu podlogu (beton, malter, drvo, metal, stara hidroizolacija). Potrošnja zavisi od poroznosti podloge i kreće se od 300 – 400 g/m² za beton i 200 g/m² za metal. Pri upotrebi Bitulita u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provetravanje i dovod svežeg vazduha

DSC04670

Bitulit se pakuje u plastičnim kanistrima ili u metalnim buradima. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže. Bitulit se skladišti uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije. Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe. Pakuje se u kanistrima od 4 ili 9kg.

DSC04669

Tehnopan d.o.o. © 2015. Sva prava zadržana. Design by Nikola Radivojević

Dopada Vam se sajt? Dobar glas daleko se čuje :)